Herr Aleksandar Filipov

Projektleiter

tel. +359 894 409 670

Hristo Botev 109,

6000 Stara Zagora

email: office@procad.bg