Предлагаме следните услуги:

– Изготвяне на дигитални триизмерни модели на база проектна документация или съществуващо заснемане;

– Изготвяне на 2D и 3D чертежи в CAD към проектна документация нa част Електрическа (силно- и слаботокови инсталации и съоръжения, осветление, съобщителна и далекосъобщителна техника, пожароизвестяване, мълниезащита и заземяване);

– Администриране на CAD данни (конвертиране, организиране, обмен и съхранение на данни);

– Независима координация, комуникация с вътрешни и външни участници в проекта;

– 2D | 3D моделиране и визуализация съгласно данни от 3D лазерно сканиране;

– проверка за колизии.

 

Софтуер, който използваме:

– MicroStation V8i/SS10 и Connect 13 (Bentley Systems Inc .);

– TRICAD-MS 2020.0 (VenturisIT).