Лице за контакт:

Александър Филипов

технически ръководител проекти

Моб.телефон: 0894 409 670

Адрес: Христо Ботев 109, Стара Загора 6000

Електронна поща: office@procad.bg